Address:
Русе
България
Phone:
+359 884-730-989
Fax:
+359 825-943-32
Mobile:
+359 893-551-277
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Ние сме частна компания, създадена от предприемчиви и авангардно-мислещи стопани. За разлика от останалите фирми в бранша, нашата фирма притежава и безценният практически опит от работата на полето – сред многобройните и многолики проблеми на българския земеделец, арендатор, агроном…Преди да започнем масирана продажба на една машина, ние я подлагаме на множество тестове в земите, обработвани от нашата компания.

Ние знаем Вашите проблеми. Ние ги познаваме отвътре и в дълбочина, защото … Ние това сме Вие!