Предстоящи кампании и промоционални продукти

Предстояща кампания на FARMET

Фирмата Farmet a. s. (акционерно дружество) е динамично развиваща се чешка компания, занимаваща се с разработването, производството, продажбата и обслужването на селскостопанската техника за обработка на почвата и сеитбата и технологиите за преработката на маслодайни семена, растителни масла и производството на животинска храна.

Марка Farmet:

-фокусирана върху продуктите с високо качество и висока потребителска стойност продукти конкурентни в световен мащаб използване във високопроизводително селскостопанско и обработвателно производство.

Продукти С Уникални Технически Решения:

Собствените продукти и технологиите възникват в тясно сътрудничество със специалистите от фирмата Farmet с крайните клиенти, изследователските институции и университетите. Продуктите на фирма Farmet се отличават с уникални технически решения, от които много от тях, са защитени с патент. Целта на по-нататъшното развитие не е само повишаване на добавената стойност на продуктите и укрепване на тяхната конкурентноспособност на всички пазари,но и повишаване на комфорта за потребителите, безопасността на труда и опазването на околната среда.